Sauna lämpiää

Samaan ainakaan saunalla käytiin keskustelua Jeevesin ja Herkon välillä.

– Mikä kumma meidän paroniherroihin meni? Yksi naikkonen saa koko majan sekaisin ja sitten joku Arska vielä jota pitää kestittää. Ei siinä että kestitään wierahia, mutta että Paronit joutuwat itse tekemään tuokaa ja wielä siirtymään siwummalle ruokailun ajaksi. En ymmärrä, ei lainkaan Paronien tapaista. Mietti Jeeves ääneen

– Nainen, tuo ikiaikainen mysteeri, lohkaisi Herkko.

– Sinunhan se pitäisi tietää Herkko, naimisissa olewa mies. Jotenkin tämä pitää saada nyt kuitenkin selwitettyä. Saunaanhan saa laitettua puita myös ulkopuolelta, paronit oliwat wiisaita kun hankkiwat kiukaan mestari Pölöseltä aikoinaan, ei tarwitse saunojien lähteä lauteita puita lisäämään, waan se woidaan hoitaa yhtälailla ulkoapäin.

– Jeeves, entäpä jos saunasta ei pääsisikään ulos ja jos tuonne rakentaisi wielä sellaisen systeemin jolla wettäkin woisi lisäillä kiukaaseen ulkoapäin. Muistaakseni Paronitar on hieman taikauskoinenkin, joten eiköhän tästä wielä jotain saada aikaiseksi.

– Jospa minä Herkko käyn hakemassa hieman apua Pölöseltä, hän kun on melkoinen welho rakennushommissa.