Hiusjuuri kipeänä ja muutakin päänsärkyä

Ei pidä wishkyä maisteleman liian paljon. Näin kertoi jo isäukko aikoinaan, ja kyllä, hän oli oikeassa, eilen Proniklubilla hywin wietetyn illan jälkeen oli hiusjuuri aawistuksen arka. Ehkä juuri tästä syystä myös minä annoi koko palveluswäelle wapaata, en osannut sanoa milloin wapaa loppuisi, mutta ainakin wiikon se kestäsi.

Jeeeves oli pakannut reppuuni kaiken tarpeellisen, mitä se nyt sitten tarkoittaakaan, mutta luotan howimestariini täydellisesti tässä suhteessa. Olimmehan menossa metsästysmajalle eiiä kyseessä ollut ensimmäinen kerta ja tuskin wiimeinen.  Hewoinen oli myös satuloitu, totesin Jeevesille, että nyt isännän kunto on sen werran huono, että jos Jeeves woisi kantaa repun. Näytti myös Twinings luopuneen repustaan jo heti kättelyssä.

Sowimme Twiningsin kanssa että howimestarit woisiwat mennä jo edeltä majalle ja me woisimme kiiruhtaa hitaasti perässä ja saapua walmiiksi laitetulle majalle.  Howimestarit tekiwät työtä käskettyä ja nlisitiwät omilla hewosillaan edeltäkäsin majalle.

Jonkin aikaa ratsastettuamme, tulivat howimestarit takaisin silmät pyöreinä kuin lautaset: Paronitar Joensuu on saapunut majalle, he huusivat lähes yhteen ääneen. Tämä tädtä wielä puuttui, Paronitar Joensuu, tämä waatiwa naisolento joka oli sitä mieltää että miehet owat wain hänen palwelemista warten. Miksi juuri nyt kun oli tarkoitus wiettää rauhallinen wiikko majalla, mistä Paronitar tiesi että olemme tulossa majalle? Nyt emme pärjäisi enää pelkillä howimestareilla, juuri kun olimme antannet palweluswäelle wapaata. Emme woisi enää perääntyä, koska paronitar tiesi jo meidän tulosta. Nyt täytyisi improwisoida.